Persamaan wahabi dan syiah bab 1 (satu)
. 🙂
(1) sama sama membenci orang orang yang di cintai oleh nabi saw. Syiah benci seluruh sahabat dan sebagian ahlul bait, wahabi benci seluruh ahlul bait dan menuduh seluruh sahabat sebagai ahli bid’ah yang masuk neraka.
. 🙂
(2) sama sama tidak mempercayai mayoritas ulama yang di percayai oleh nabi saw. Dari kalangan sahabat, tabien, dan tabiut taabien,
. 🙂
(3) sama sama keluar dari golongan assawdul a’dhzom (yaitu mayoritas muslim dunia segala jaman semenjak zaman sahabat) yang di percaya oleh nabi saw
. 🙂
(4) sama sama membenci kaum sunni di manapun mereka berada dan memerangi mereka, bukan memerangi kaum kuffar
. 🙂
(5) sama sama menjadi robot yang di rancang khusus oleh yahudi untuk membasmi kaum sunni dan islam dari dalam dalam berbagai bentuk taktik dan strerategi
. 🙂
(6) sama sama berkolaborasi dengan amerika untuk basmi islam dari dalam kenegaraan dan kekuasaan
. 🙂
(7) sama sama ingin menghapus sejarah sejarah islam dunia. Ribuan bukti yang tak pernah bisa terelakkan.
. 🙂

(8) sama sama lahir dari segerombolan orang yang menyempal dari assawadul a’dhzom. Bahkan guru guru besar nya pun
. 🙂
(9) syiah dengan mut’ahnya, wahabi dengan rodlo’ nya (ngemil susu wanita ajnabi agar menjadi mahrom) serta terong terongan
. 🙂
(10) sama sama menghalalkan darah dan harta kaum sunni , dan itu jihad mereka
. 🙂
(11) sama sama menghalalkan cara cara licik dan dusta dalam men-dakwah-i umat manusia. Seperti memalsukan dan mengurangi isi isi kitab ulama sunni
. 🙂
(12) sama sama menganggap sesat golongan sunni dan men-cap golongan sunni sebagai ahli neraka
. 🙂
(13) ketika syiah di nasehati maka mereka menuduh kamu wahabi, dan ketika wahabi di nasehati maka mereka menuduh kamu syiah
. 🙂
(14) sama sama menghalalkan bom bunuh diri dalam jihad ala mereka
. 🙂
(15) sama sama tidak percaya sejarah dan hikmah hikmah dari para ulama, sahabat, tabien, tabiut taabien karna bukan matan hadits dan karna bukan dari gilongan nya. Apabila tidak mendukung ideologi mereka. Apabila mendukung ideologi mereka maka dari siapapun mereke akan menerima nya. Mereka tidak mau berguru pada manusia. Mereka maunya berguru pada kitab langsung. Akhirnya mereka akan meragukan hadits hadits pula karna hadits dan ilmu hadits itu di dapat daru manusia yang tak maksum.
. 🙂
(16) sama sama menganggap hadits itu lemah jika tidak seperti apa yang mereka inginkan. Ini kerap terjadi antara mereka
. 🙂
(17) wahabi menganggap hadits dhoif itu adalah hadits palsu yang sama sekali tidak bisa di jadikan hujjah. pendapat atau anggapan seperti ini adalah menyempal dari pendapat dan anggapan seluruh para ulama hadits seluruh ulama sunni. Mereka begitu gampang meng”hadits”kan yang bukan hadits dan begitu gampang me-non”hadits”kan hadits. Syiah sama sekali tidak memakai hadits hadits dari para imam hadits sunni.
. 🙂
(18) sama sama malu untuk di ketahui siapa pelopor aliran yang mereka bangga banggakan itu, mereka berusaha dengan sekuat tenaga hendak mengkaburkan nama | orang pelopor aliran mereka masing masing dan tidak mau di sebut dengan nama “sebutan” aslinya.
. 🙂
(19) sama sama memiliki “mujaddid” dalam agama, dan mujaddid nya itu pastilah terdiri dari orang yang kontroversial yang nyelenih jalan nya dari ulama assawadul a’dhzom. Yang keluar dari assawadul a’dhzom pada zaman nabi saw yaitu golongan khowarij | khorijiyyah
. 🙂
(20) wahabi dengan revolusi tauhid nya ( menganggap dan menghukumi syirik terhadap ulama tiga kurun terbaik pecinta tabarruk) yang di pelopori oleh muhammad bin abdul wahhab. syiah dengan revolusi ali nya (kadang kadang mereka menganggap ali lebih baik daripada nabi saw) yang di pelopori oleh abdullah bin saba’
. 🙂
(0) bersambung ke artikel persamaan wahabi dengan syiah bab dua. Insyaa allaah.
. 🙂
.
Sampai disini dulu artikel kali ini mudah mudahan bermanfaat berbarokah, terima kasih was salaamu ‘alaykum wr wb
.
Edisi selasa 18 04 2016
.

Iklan